Het rijbewijs B (personenauto)

Vanaf 16½ jr mogen kandidaten al autorijlessen nemen, als zij onder de proef 2todrive vallen. Als zij op of na 01 november 2011 17 jr. worden, mogen zij praktijkexamen doen. Kandidaten die op 01 november 2011 al 17 jr. zijn, kunnen niet mee doen met 2todrive. Wel mogen zij een theorie examen afleggen en rijlessen nemen. Een praktijkexamen is voor hen pas mogelijk vanaf hun 18e jr.

drive 

Download hierboven de
"informatie autorijbewijs 17 jarige!"-flyer

Als u wilt beginnen met autorijlessen is het niet noodzakelijk om al in het
bezit te zijn van uw theoriecertificaat B. U moet wel op de dag van het praktijkexamen een geldig theoriecertificaat en een geldig legitimatiebewijs
aan de examinator kunnen tonen.
Het theoriecertificaat heeft een geldigheid van 1½ jaar.

Opleidingen
U kunt kiezen voor een reguliere opleiding bijvoorbeeld: door één of twee keer
per week een autorijles te nemen.

Een spoedcursus is ook een van de mogelijkheden bij onze verkeersschool. Voordat u bij ons aan een spoedcursus begint wordt u eerst getest of het voor u haalbaar is om in een korte periode uw rijbewijs te behalen. U doet dan eerst een intake les , hier in zal onze instructeur zijn bevindingen met u bespreken. De kosten van een intake les bedraagt, € 35,- De opleiding wordt verzorgd in 8 dagen u rijdt in blokken van 2x2 uur en aansluitend van de lessen doet u examen bij het CBR. De spoedcursus bestaat uit 29 lesuren, examentijd en de praktijkexamenaanvraag. De kosten van de opleiding bedraagt, € 1.475,00. Als u kiest voor deze spoedcursus dient u wel al in het bezit te zijn van u theoriecertificaat. Het is ook mogelijk om voor dit pakket te kiezen, en het in een rustig tempo te doen. U bent dan niet gebonden aan 8 dagen.

U kunt bij ons ook een leskaart kopen van 5 of 10 lessen u betaald voor 5 lessen € 205,00 of voor 10 lessen € 410,00.

Intake les
Autorijles ( 60 min.) ,
5 lessenkaart
10 lessenkaart
Pakket: 20 lessen + één examen
Spoedcursus/ pakket
Praktijkexamen aanvraag*
Herexamen aanvraag*

€ 35,-
€ 43,00
€ 205,00
€ 410,00
€ 995,00
€ 1.475,00
€ 205,00
€ 185,00


* Bij de praktijkaanvraag zit de huur van de auto tijdens het examen niet inbegrepen hier wordt
1 uur voor gerekend., Prijswijzigingen cq wijzigingen voorbehouden